pinkgreen

Fotoklubben Knäppisarna

Hällgrund

63°38,5'N 22°25,3'E

Bokpärm

Bilder tagna under sommardygn i varierande ljus

Fotoklubben Knäppisarna besökte Hällgrund fem somrar i rad. Sammanlagt blev det 99 välanvända timmar vilka ligger till grund för boken. Eller som fotoklubbens ledare Johan Geisor säger det: "Vi vände inte på stenar. Vi fotade dem".

Hällgrund är ett artrikt fågelgrund i Nykarleby skärgård. Det består av: Socklot-hällan, en gräsbevuxen klippö, och Pentzinsgrundet med lövskog och blockmark. 1824 uppfördes båken, ett åttkantigt trätorn 21,5 meter högt. Fyren från 1883 lyftes troligen upp 1903 på ett 13 meter högt korsverksfundament av järn. Lotsverksamheten drogs in i mitten av 1900-talet, men på klipporna i hamnen kan man fortfarande se lotsars inristningar vad gäller vattennivån.

Fotoklubben Knäppisarna:
"Tack till Inger Nykvist (född Wikström), medlem i Fotoklubben Knäppisarna, som bjudit oss till Hällgrund och som ordnat med övernattning i sin stuga. Tack också till Ingers kusin Bjarne Wikström som på många sätt bistått med praktisk hjälp och som transporterat oss över vattnet, med fotoutrustning, alla väskor och sovsäckar."

Ansvarig utgivare: Fotoklubben Knäppisarna
Bilder: © 2010 Fotoklubben Knäppisarna
Texter: © 2010 Marita Gleisner
Finsk översättning: Lea Laine
Engelsk översättning: Kaija Vataja
Grafisk form: Sonja Onnela
ISBN: 978-952-92-7804-6


Hällgrund

Share |

Köp boken

Boken finns att köpas på Gros i Vasa samt hos bokhandlarna i Nykarleby och Jakobstad. Boken går även att köpas direkt från fotoklubben.

Uppslag ur boken