pinkgreen

Fotoklubben Knäppisarna

En utmaning till alla Finlandssvenska fotoklubbar!

Naturen & Tema

FOTOTÄVLING för finlandssvenska fotoklubbar juni 2011 – augusti 2012: "NATUR" och TEMA "Det avgörande ögonblicket"

Fototävling Naturen och Tema

Utmaningen arrangeras för att presentera de finlandssvenska fotoklubbarnas bredd och mångsidighet samt sporra fotoklubbarna till större aktivitet. Tävlingen är sålunda öppen för finlandssvenska fotoklubbar.

Tävlingen består av två olika klasser. Den ena är en naturklass som är bestående från år till år och den andra är en tema klass. Temat för den andra klassen bestäms årligen av den arrangerande föreningen. Årets tema är: "det avgörande ögonblicket"

Bidrag till tävlingen ska vara fotograferade mellan JUNI 2011 och AUGUSTI 2012.

Varje fotograf kan lämna in 3 bilder i digitalt format till varje klass, dvs. maximalt 6 bilder. Bilderna ska lämnas in i högsta möjliga resolution dock så att långsidan är minst 2000 pixlar. Av bildnamnet ska framgå bildens namn och fotografens namn (t.ex.bildnamn.förnamn.efternamn.jpg). Redigering av bilderna är tillåtet utan begräsningar i temaklassen. I naturklassen är sedvanliga justeringar inom rimliga gränser tillåtna.

Varje klubb gör en lista med de deltagande fotografernas namn samt namnen på deras bilder, sammanställer alla bilder i en mapp som namnges med fotoklubbens namn, bränner dem på en CD,DVD som lämnas in eller skickas till arrangerande förening. Detta för att underlätta för arrangören.

Deltagaravgift: 10 € för en klass oavsett bildantal. Deltagande i båda klasserna 15€ oavsett bildantal.

Priser i respektive klass bestäms av den arrangerande föreningen.

I tävlingen utses förutom individuella pristagare även den bästa föreningen.

Bedömningen går till så att en första, andra och tredjepristagare utses i varje klass. Förutom detta ges omdömen på de 10 följande bästa bilder utan inbördes rangordning. Dvs. sammanlagt ges skriftligt omdöme över de 13 bästa bilderna i varje klass.

Den förening som har flest bidrag bland de totalt 26 premierade bilderna utses till vinnande förening. Om någon förening får lika många bilder avgörs detta i första hand enligt pristagarnas förening och i andra hand genom lottning.

Den årliga tävlingen arrangeras enligt en roterande tidtabell så att alla föreningar som är intresserade att delta i tävlingen fungerar som arrangörer.

Som domare fungerar kända naturfotografen Andy Horner, Åland och prisbelönade pressfotografen Eetu Sillanpää, Vasa (Pohjalainen)

Resultatet publiceras på arrangörens hemsida i ett webgalleri. En ambulerande utställning i pappersformat är ett av målen med tävlingen. Arrangören ges rätt att publicera accepterade bilder i det nämnda galleriet på nätet.

Ladda ner inbjudan ›