pinkgreen

Fotoklubben Knäppisarna

Fototävling

VinterVasa 2010

Vinter Vasa Copyright Linus Lindholm

Arrangör: Invånarföreningen i Centrala Vasa ICV rf

Tävlingen

Tävlingen är öppen för alla vasabor i alla åldrar. Varje deltagare kan tävla med max. 3 namnförsedda bilder. Uppgifter om deltagaren + namn och adress sänds in tillsammans med tävlingsbidragen.

Om bildbehandlingsprogram har använts, skall de uppges och en kort redogörelse för åtgärder bifogas.

Klasser

Det finns två klasser i att tävla i:

  1. Ekoserie för obehandlade bilder och
  2. Skapad bildserie för bilder som skapats med bildbehandlingsprogram.

Priser

Vinnaren erhåller 50 euro (gäller vardera serien). Därtill utdelas fina priser från fotofirmor i centrala Vasa. I samband med prisutdelningen i april 2010 ordnas en öppen visning av bilderna.

Tävlingsjury

Fotograferna Unto Heinonen och Raimo Vahtera från Vasa.

Copyright

All upphovsrätt kvarstår hos fotografen. Tävlingsdeltagandet innefattar dock tillåtelse att publicera bilderna på Invånarföreningens hemsida.

Tävlingstid

Sista inlämningsdag 31.3.2010. Bidragen skickas till adressen aimonyberg@gmail.com


 

Med önskan om ivrigt deltagande,
Bildkonstlärare lektor Aimo Nyberg
Ordförande för Invånarföreningen för Centrala Vasa rf.